Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i strandsonen -videreføring : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 - kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av Jean-Sebastien L'Heureux
Forfatter:L'Heureux, Jean-Sebastien
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[161] s. ; ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0974-7 / 1501-2832
Klassenummer: 624.131.3.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:27
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Strandsoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer en revurdering av faregraden for et representativt utvalg av kvikkleiresoner i strandsonen med en integrert land og sjøbunnskartleggingsmetodikk. Studien er en del av etatsatsningsprosjektet Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) og tar utgangspunkt i skredfarevurderingsmetoden foreslått i NVE Rapport 2013:26
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_27.pdf