Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Gjennomgang av skredfareutredninger utarbeidet av konsulenter i perioden 2011-2014 : sammenfatningsrapport : naturfareprosjektet : delprosjekt 3.1
Ansvar:redaktør: Galina Ragulina ; forfatter: Galina Ragulina, Andrea Taurisano
Forfatter:Ragulina, Galina / Taurisano, Andrea
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:20 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1045-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:1
Emneord:Beredskap / Kartlegginger / Naturskader / Skredfare
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: 190 skredfareutredninger utarbeidet av konsulenter mellom 2011 og 2014 er gjennomgått for å kartlegge omfanget av undersøkelse og dokumentasjon som er typisk i denne typen utredning under dagens praksis. Resultatene er sammenfattet i denne rapporten. Rapporten er ment som grunnlag for en diskusjon i det norske fagmiljøet med hensyn til å vurdere dagens kvalitetsnivå og behov for kompetanseoppbygging
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_01.pdf