Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:2D simulering av strømningsforholdene på Sundreøya i Ål kommune : oppdragsrapport
Ansvar:Hervé Colleuille og Nils-Otto Kitterød
Forfatter:Colleuille, Hervé / Kitterød, Nils-Otto
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:55 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Rapport ; 1998:13
Emneord:Drikkevannsforsyning / Grunnvann / Sporstoff-forsøk
Geografiske emneord:Sundreøya / Ål kommune
Innhold:Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Hallingdal Bergboring på vegne av Ål kommune. Vedallingdalselvi der den renner ut i Oppsjø er det etablert en 19 meter dyp brønn i elveavsatt sandgrus, som forsyner Sundre vassverk med ca. 2000 abonnenter. I forbindelse med grunnvannsforurensing og en mage-tarm epidemi som fant sted i begynnelsen av januar 1998, ble NVE-Hydrologisk avdeling forespurt om å gjennomføre et sporstoff-forsøk for å spore forurensingskilde og transporttider fram til pumpebrønnen. I samråd med Ål kommune ble det også bestemt å gjennomføre georadarundersøkelser i det aktuelle området og å benytte en enkel numerisk modell som hjelpemiddel for å visualisere strømningsforholdene i løsmassene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_13.pdf