Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Innstilling til OED – forslag til endring av forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) : oppsummering av høringsuttalelser og forslag til endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Anne Sofie Ravndal Risnes ; forfattere: Anne Sofie Risnes Ravndal Risnes, Svein Olav Arnesen og Anne Rogstad
Forfatter:Risnes, Anne Sofie Ravndal / Arnesen, Svein Olav / Rogstad, Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:[32] s.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2012:68
Emneord:Anleggskonsesjoner / Energiloven / Forskrifter / Forsyningssikkerhet
Note:Oppgitt ISBN 978-82-410-0853-5 i dokumentet er feil
Dokumentet foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVEs høringsdokument 5 - 12 Forskrift om endring av forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) ble sendt på høring 29.06.2012. Høringsfristen var 1.10.2012. NVE har mottatt 25 høringsuttalelser. NVE har gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene og gitt sin innstilling til OED. OED vedtar forskriften. NVEs innstilling er gjengitt i sin helhet i denne rapporten
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_68.pdf