Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erfaringer etter ett år med inntektsrammeregulering
Ansvar:Ketil Grasto, Grethe Helgås, Christina Sepúlveda
Forfatter:Grasto, Ketil / Sepúlveda, Christina / Helgås, Grethe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:21 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Rapport ; 1998:22
Emneord:Elektrisitetstariff / Investering / Kostnader / Nettselskaper
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Energiverkenes nettvirksomhet reguleres ved at NVE fastsetter inntektsrammer for det enkelte nettselskap. Inntektsrammene ble første gang beregnet for året 1997, og da på grunnlag av nettselskapenes faktiske nettkostnader i 1994 og 1995. Fram til og med 1996 var nettselskapene garantert kostnadsdekning inkludert en rimelig avkastning på investert kapital. Dette systemet ga få insentiver til kostnadseffektivitet.Denne rapporten tar for seg utviklingen i sentrale økonomiske størrelser for nettvirksomheten i perioden 1994-1997.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_22.pdf