Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomsonekart delprosjekt Lunde i Søgne
Ansvar:forfattere: Per Ludvig Bjerke, Byman Hamududu, Rengifo Ortega
Forfatter:Bjerke, Per Ludvig / Hamududu, Byman / Ortega, Rengifo
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1571-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:19
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsoner / Terrengmodeller / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Lundeelva / Søgne kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflom i Lundeelva. I tillegg er det vist en 200-årsflom ved et endret klima i år 2100. Grunnlaget for flomsonene er flomberegninger, vannlinjeberegning, tverrprofiler samt terrengmodell
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_19.pdf