Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kalkingens innvirkning på partikkelkonsentrasjonen i Modelva : målinger fra 2015 til 2018
Ansvar:forfatter: Truls Erik Bønsnes
Forfatter:Bønsnes, Truls Erik /
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1843-5 / 1501-2832
Klassenummer:628.515(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2019:19
Emneord:Kalking / Kornfordeling / Suspensjonskonsentrasjon
Geografiske emneord:Modalen kommune / Modalselva
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det ble reist spørsmål om ikke-løslige deler av Biokalk i Modalselva kunne føre til turbinslitasje. Målinger fra desember 2015 til september 2018 viser en maksimumskonsentrasjon på 7 mg/l i perioder uten kalking og 2,1 til 2,5 mg/l i perioder med kalking. Kalkforbruk ved doseringsanlegget ligger mellom 0,04 mg/l som en maksimalverdi ved minste kalkforbruk og 0,1 mg/l ved største. Konklusjonen så langt er at kalkinga ikke øker potensialet for turbinslitasje i elvekraftverkene nedstrøms kalkingsanlegget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_19.pdf