Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Karakterisering av historiske kvikkleireskred og input parametere for Q-BING : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Jean-Sebastien L’Heureux
Forfatter:L’Heureux, Jean-Sebastien
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0907-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001(481) / 624.131.54.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:38
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Utløpsdistanser
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom tatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGI er det bestilt en rapport som skal studere utløpsdistansen til kvikkleireskred. Denne rapporten presenterer en oversikt over kvikkleireskred i Norge og input parametere for program Q-BING
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_38.pdf