Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfattere: Mathilde Berg, Erlend Bjerkestrand og Frode B. Johansen
Forfatter:Bjerkestrand, Erlend / Berg, Mathilde / Johansen, Frode Berntin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:56 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1711-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.548(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:58
Emneord:Kraftledninger / Reindrift / Samisk utmarksbruk / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om reindrift og annen samisk utmarksbruk.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_58.pdf