Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Metodikk for informasjonshenting etter IKT-sikkerhetshendelser i driftkontrollsystem : rapport utarbeidet av BDO AS for Norges vassdrags- og energidirektorat
Ansvar:redaktør: Jon-Martin Pettersen ; forfattere: BDO
Forfatter:red.: Pettersen, Jon-Martin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:30 s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1566-3 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:681.3.07.004.4 / 620.9:681.5.08.004.4
Serie:NVE Rapport ; 2017:14
Emneord:Datasikkerhet / Energiforsyning / IKT-sikkerhet / Informasjonskilder / Informasjonssikkerhet / SCADA
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten beskriver BDO på oppdrag fra NVE en metodikk for
hvordan og hva slags informasjon som bør hentes ut av logger etter IKT-hendelser
i driftskontrollsystemer. Rapporten drøfter problemstillinger ved bruk av skytjenester til lagring av logger, informasjonsdeling og mulige fremtidige forskriftskrav. Rapporten er en del av underlaget forNVEs interne gjennomgang regel på området IKT-sikkerhet. Prosjektet har pågått i 2016 og 2017, og sluttrapporten som foreslår endringer i reguleringen blir ferdigstilt våren 2017
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_14.pdf