Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Levangselva (126.6Z)
Ansvar:forfatter: Lars-Evan Petterson
Forfatter:Petterson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:14 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0804-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(484.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:20
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Levanger kommune / Levangselva
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som
grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført
flomberegning for et delprosjekt i Levangervassdraget i Nord-Trøndelag.
Flomvannføringer med forskjellige gjentaksintervall
er beregnet for to steder i vassdraget.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_20.pdf