Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 4. kvartal 2008
Ansvar:redaktør: Ellen Skaansar ; forfattere: Javier Chávez ... [et al.]
Forfatter:Chávez, Javier Ernesto Auris / red.: Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:70 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0679-1 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2009:1
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Javier Chàvez, Hege Bøhler, Erik Holmqvist, Håkon Mørch Korvald, Per
Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Kjerstin Dahl
Viggen og Mats Øivind Willumsen
Innhold:Sammendrag: I fjerde kvartal kom det i underkant av 10 prosent mer nedbør enn
normalt. Også tilsiget var høyere enn normalt i fjerde kvartal. I 2008 var tilsiget i
Norge 131 TWh, om lag 10 prosent mer enn normalt. Fyllingsgraden var 68 prosent
ved utgangen av året. Produksjonen var 142,4 TWh i 2008. Det er den høyeste
årsproduksjonen siden 2000. Tilsig over normalt bidro til den høye produksjonen i
fjor. Elektrisitetsforbruket var 128,6 TWh i 2008. Det er det høyeste forbruket
noensinne i et kalenderår. De gjennomsnittlige elspotprisene falt i Midt- og
Nord-Norge fra tredje til fjerde kvartal, mens de økte i Sør-Norge. Det betyr at
prisforskjellene mellom de norske elspotområdene minket i fjerde kvartal. I
gjennomsnitt var forskjellen under 4 øre/kWh i fjerde kvartal. Den årlige
gjennomsnittprisen økte i hele landet fra 2007 til 2008, mest i Midt- og
Nord-Norge. Kraftprisen til husholdninger gikk opp i Sør-Norge fra tredje til fjerde
kvartal, men ned i Midt- og Nord-Norge. For 2008 steg kraftprisen til
husholdningene i hele landet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_01.pdf