Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Inntak Viddal - FoU-prosjekt på tilbakespyling : sluttrapport
Ansvar:redaktør: Håvard Hamnaberg ; forfatter: Norconsult
Forfatter:Jørstad, Olav Anders / red.: Hamnaberg, Håvard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:65 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0786-6 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2012:9
Emneord:Driftsikkerhet / Små vannkraftanlegg / Småkraftverk / Vedlikehold
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Effektiv rensking av inntak for å fjerne drivgods og is er et problemområde for små vannkraftverk, og løsninger på dette vil ~ære positivt for økonomi og driftssikkerhet innen en bransje i rask vekst. Tilbakespyling er en mulig teknisk løsning, som til en viss grad er i bruk allerede, men som også har forbedringspotensial. NVE har støttet et prosjekt for å videreutvikle inntaksløsninger basert på tilbakespyling knyttet til Viddal kraftverk i Møre og Romsdal. Norconsult, NTNU vassdragslaboratoriet, bl.a. ved to masterstudenter, og Tussa Energi AS har samarbeidet. Hovedkonklusjonen fra arbeidet er gjengitt i denne rapporten, som er ført i pennen av Norconsult
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_09.pdf