Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbruddsstatistikk 2007
Ansvar:redaktør: Hege Sveaas Fadum ; forfatter: Hege Sveaas Fadum, Astri Gillund, Karstein Brekke
Forfatter:Fadum, Hege Sveaas / Brekke, Karstein / Gillund, Astri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:viii, 79 s. - ill., diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0673-9 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64"2007"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2008:14
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Det er oppgitt galt serienummer (ISSN 1501-2840) i dokumentet
Innhold:Sammendrag: NVE gir med dette ut oppdatert 2007-statistikk for avbruddsdata i det
norske kraftsystemet. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering
av data fra 134 nettselskaper. Alle avbrudd som følge av hendelser
(driftsforstyrrelser og planlagte utkoblinger) i høyspenningsnettet fra og med 1997
til og med 2007 er inkludert. Tidligere er det utgitt avbruddsstatistikker for hvert år
fra 1995 til 2006. Mer detaljert avbruddsstatistikk for enkelte tilknytningspunkt kan
sluttbrukere be om direkte fra tilknyttet nettselskap, jf § 4-2 i forskrift om
leveringskvalitet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_14.pdf