Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skred i magasin - overtopping av fyllingsdam fra skredgenererte bølger i magasin : oppsummering av modellforsøk i Vassdragslaboratoriet på NTNU og numeriske simuleringer utført av NGI
Ansvar:forfattere: Eirik Øvregård og Leif Lia
Forfatter:Øvregård, Eirik / Lia, Leif
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:51 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1721-6 / 1501-2832
Klassenummer:627.8.034
Serie:NVE Rapport ; 2018:66
Emneord:Bølgeoppskylling / Damsikkerhet / Demninger / Fyllingsdammer / Modellforsøk / Sikkerhet / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Målet med FOU-prosjektet har vært å få mer kunnskap om
bølgeoppskylling fra skred i magasin for fyllingsdammer, deriblant å utvikle en konkret metode for å beregne hvilke konsekvenser en overskylling har på fyllingsdammers sikkerhet. Fysiske modellforsøk på vassdragslaboratoriet ved NTNU ble sammenlignet med resultater fra numeriske simuleringer utført av NGI. Prosjektet viste bl.a. at NGIs numeriske bølgemodeller kan benyttes for beregning av overtopping av fyllingsdammer
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_66.pdf