Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Plan for skredfarekartlegging : status og prioriteringer innen oversiktkartlegging og detaljert skredfarekartlegging i NVEs regi
Ansvar:redaktør: Eli K. Øydvin ; medvirkende: Eli K. Øydvin ... [et al.]
Forfatter:Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:84 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0755-2 / 1501-2832
Klassenummer:551.578.4+624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2011:14
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Medvirkende: NVE: Eli K. Øydvin (prosjektleder), Graziella Devoli, Terje H. Bargel, Toril
Wiig, Andrea Taurisano (fagansvarlige), Hallvard Berg, Olianne Eikenæs, Einar
Lyche, Tharan Fergus, Marte R. Kvakland, Jaran Wasrud, Tonje E. Helle, Kjartan
Orvedal, Ivar O. Peereboom og Øivind B. Andersen. NGU: Reginald Hermanns, Jan
Høst, Louise Hansen, Halvor Bunkholt, Raymond Eilertsen, Luzia Fischer,
Jean-Sebastien L'Heureux, Thierry Oppikofer, Lena Rubensdotter, Kari Sletten,
Inger-Lise Solberg og Knut Stalsberg
Innhold:Sammendrag: Planen er en systematisk gjennomgang av kartleggingsarbeidet i
NVEs regi og gir prioriteringer for kartleggingsinnsatsen framover. Fokus er på
farekartprodukter, men også grunnlagsdata, databaser og formidling behandles
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_14.pdf