Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tilgangen til fornybar energi i Norge : et innspill til Klimakur 2020
Ansvar:forfatter: Håvard Hamnaberg, Karen Nybakke, Seming Skau m.fl.
Forfatter:Hamnaberg, Håvard / Nybakke, Karen / Skau, Seming Haakon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:9 [i.e. 31] s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:502.3:620.97(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:2
Emneord:Fornybare energikilder / Miljøforvaltning
Geografiske emneord:Norge
Note:H. Hamnaberg er redaktør av dokumentet
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten oppsummerer NVEs nåværende kunnskap om
ressurser til kraftproduksjon og bioenergiressurser. Rapporten er utarbeidet som
et innspill til arbeidet med Klimakur 2020.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_02.pdf