Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for sikring mot dambrudd : utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat
Ansvar:forfatter: Oslo Economics
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:52 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1665-3 / 1501-2832
Klassenummer:627.8.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:14
Emneord:Analyser / Damrehabilitering / Kostnader / Risiko
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE ønsker å finne de samfunnsmessige kostnadene ved dambrudd. I
rapporten er seks rehabiliteringsprosjekt vurdert, men det er imidlertid vanskelig å vurdere reduksjonen i sannsynligheten for brudd som følge av en damrehabilitering. Ved bruk av break-even-analyser kan utvalgte dammer sammenlignes.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_14.pdf