Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Naturfareforum : Teknologidagene 2019
Ansvar:redaktør: Hallvard Berg ; forfatter: Hallvard Berg, Bjørn K. Dolva og Alexander Tymczuk
Forfatter:Berg, Hallvard / Dolva, Bjørn Kristoffer / Tymczuk, Alexander
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:[88] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1972-2 / 1501-2832
Klassenummer:502.33(481) / 35:711.2/.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:49
Emneord:Datautveksling / Klimaendringer / Naturfare / Naturhendelser
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir et bilde av presentasjoner og paneldebatt på
Naturfaresesjonen på Teknologidagene 24.10. 2019
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_49.pdf