Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Bremanger kommune
Ansvar:forfattere: Øystein S. Lohne, Freddy X. Yugsi Molina
Forfatter:Lohne, Øystein S. / Molina, Freddy X. Yugsi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[213] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1580-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:28
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Bremanger kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Sweco Norge har på oppdrag fra NVE kartlagt skredfaren i 14 utvalgte områder i Bremanger Kommune i Sogn og Fjordane. Oppdraget er en del av NVEs
nasjonale skredfarekartlegging i 2016. Kartleggingen av skredfarene er utført i samsvar med kravene i Plan og bygningslovens tekniske forskrift - TEK10 (§7-3) og
kravspesifikasjonen til oppdraget fra NVE
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_28.pdf