Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Detektering av sprøbruddmateriale ved hjelp av R-CPTU : naturfareprosjektet : dp. 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: samarbeidsgruppen SINTEF/Multiconsult ; forfattere: Alberto Montafia, Rolf Sandven
Forfatter:Montafia, Alberto / Sandven, Rolf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:42 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0996-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:47
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatsatsningsprosjektet NIFS (Naturfare - infrastruktur, flom og skred) er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket og Statens vegvesen. Delprosjekt 6 i dette prosjektet har hovedfokus på kvikkleire. SINTEF og Multiconsult AS samarbeider i dette prosjektet som den ene av to kontraktsfestede paiter. I en av arbeidsoppgavene i prosjektet vurderes detekteringsmetoder for påvisning av sprøbruddmateriale fra ulike felt- og laboratoriemetoder. Sprøbruddmateriale defineres som kvikkleire (sr < 0,5 kPa) og sensitiv leire (sr < 2,0 kPa, St > 15). Hensikten med dette studiet er å vurdere ulike felt- og laboratoriemetoders egnethet i forhold til påvisning av slike materialer på en rasjonell og pålitelig måte
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_47.pdf