Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Kvam herad og Fusa kommune
Ansvar:forfattere: Unni Hagen ... [et al.]
Forfatter:Hagen, Unni
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[310] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1575-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2017:23
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Fusa kommune / Kvam herad
Note:Forfattere: Unni Hagen, Jann Atle Jensen, Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Kvam Herad og Fusa kommune, Hordaland fylke. Arbeidet er utført av Multiconsult AS. I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK 10, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg. Skredtypene snø-, sørpe-, stein-, jord- og flomskred kartlegges
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_23.pdf