Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om reiseliv
Ansvar:redaktør: Arne Olsen ; forfattere: Sissel B. Jakobsen
Forfatter:Jakobsen, Sissel Belgen
Materialtype:Bok
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:23 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1838-1 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:338.48(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:14
Emneord:Reiseliv / Turisme / Vindkraft / Vindmøller
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norsk reiselivsnæring er sterkt relatert til opplevelser av urørt natur, og er en næring i sterk vekst. Denne rapporten gir en gjennomgang av et utvalg studier av hvordan vindkraftutbygging påvirker reiselivsnæringen. I rapporten vurderes også behovet for ny kunnskap. Til slutt diskuteres hvordan reiselivsinteresser bør vektlegges i henholdsvis arbeidet med å peke ut Norges mest egnede områder for vindkraft, og i fremtidige konsesjonssaker
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_14.pdf