Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Visuelle virkninger av transformatorstasjoner
Ansvar:redaktør: Matilde Anker ; forfatter: Aase Skaug
Forfatter:Skaug, Aase / red.: Anker, Mathilde
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:46 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0864-1 / 1501-2832
Klassenummer:502.63:621.314.2
Serie:NVE Rapport ; 2012:63
Emneord:Avbøtende tiltak / Estetikk / Landskapstiltak / Transformatorstasjoner / Visuelle virkninger
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er hovedsakelig skrevet til nettselskapene slik at de ved nyetablering eller fornying av eksisterende anlegg kan vurdere avbøtende tiltak som kan iverksettes, og gi et estimat for eventuelle kostnader for ulike tiltak. Rapporten vil også kunne være til nytte for lokale og regionale myndigheter som
høringsparter i nyetableringer av nye stasjoner og ved omstrukturering av eksisterende stasjoner
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_63.pdf