Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Uncertainty of dilution gauging using fluorescent tracer - The FUNY Framework : FUNY, Rammeverk for beregning av usikkerhet i vannføringsmålinger der vannføringen er målt vha. fluorescens-fortynningsmetoden
Ansvar:forfatter: Alexandre Christophe Hauet
Forfatter:Hauet, Alexandre Christophe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:15 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2047-6 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:26
Emneord:Beregninger / Saltfortynning / Vannføringsmåling
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag og forord på norsk.
Har bibliografi.
Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver beregning av usikkerhet i vannføringsmålinger der vannføringen er målt vha. fluorescens-fortynningsmetoden, dvs. målinger der man bruker Uranin eller Rhodamin. Dette
blir gjort ved å se på usikkerhetsforplanting ("Propagation of uncertainty") for målingene. Først blir hvert enkelt bidrag til usikkerheten identifisert og modellert eller beregnet, og deretter blir den samlede usikkerheten beregnet. Rammeverket for beregning av usikkerhet kalles FUNY (Fluorescens UNcertaintY), og operasjonelt bruker vi software med samme navn. FUNY viser både total usikkerhet og de enkelte bidragene, slik at vi ikke bare får vite kvaliteten (usikkerheten) til en
måling, men også hvorfor kvaliteten er som den er. Dette er en stor hjelp for å øke kvaliteten.

Usikkerhetsberegningen er basert SUNY-rammeverket: Uncertainty of salt discharge measurement - The SUNY Framework (Rapport 29/2020, ISBN: 978-82-410-2050-6)
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_26.pdf