Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsanalyse ved to utvalgte strekninger langs Jong-Asker tunnelen
Ansvar:av Panagiotis Dimakis
Forfatter:Dimakis, Panagiotis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:31 s. - diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0536-9 / 1501-2832
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Rapport ; 2005:4
Emneord:Grunnvann / Hydrologi / Modeller / Tunneler
Geografiske emneord:Akershus / Asker
Innhold:Sammendrag: Formålet med dette arbeidet var å teste Feflows evne til å analysere
effekt av tunnelbygging for grunnvannsforhold. To profiler langs Lysaker-Sandvika
tunnelen ble valgt av Jernbaneverket som testprofiler for å simulere tunnellekkasjer
med ulik tetting og tilsvarende grunnvannssenkning. Alle inputdata ble levert av
Jernbaneverket og konsulent Nick Barton. Resultatene av simuleringer viser at en
lekkasjebegrensning til 8 l/min/100 m tunnel er akseptabel for begge profiler. For
testprofilet ved Furubakken er det estimert ut fra resultatene fra simuleringer av
lekkasjer med median permeabilitet, at påvirkningsområdet strekker seg fra ca.
90 til 270 m, og fra ca. 125 til 350 m i testprofilet ved Jansløkka skole.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_04.pdf