Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Karstein Brekke ; forfattere: Karstein Brekke, Nils Martin Espegren og Anne Rogstad
Forfatter:Brekke, Karstein / Espegren, Nils Martin / Rogstad, Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:59 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0855-9 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2012:67
Emneord:Driftskoordinering / Forskrifter / Kraftsystemer / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun digitalt
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Forslag til forskrift om endring av forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet ble sendt på høring 29. juni 2012. Høringsfristen var 1. oktober 2012 . NVE har mottatt 27 høringsuttalelser. NVE har gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene. For å synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette dokumentet oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene. Forskrift om endring av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet trer i kraft fra 1. januar 2013, med unntak av § 28 åttende ledd som vil tre i kraft 1. januar 2014
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_67.pdf