Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samfunnsøkonomisk analyse av modeller for leveringsplikt og nettleieavregning : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Runa Haave Andersson ; forfattere: Oslo Economics
Forfatter:Andersson, Runa Haave
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:36 s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1560-1 / 1501-2832
Klassenummer: 621.311.1:351.824.11(481) / 338.58:621.315.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:10
Emneord:Analyser / Avregninger / Kraftleverandører / Kraftmarked / Leveringsplikt / Samfunnsøkonomi
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten utredes ordningen med leveringspliktig
kraftleveranse - med og uten stengerett - og mulig overføring av ansvar for avregning av nettleie fra nettselskap til Elhub
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_10.pdf