Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Varsling av regional sørpeskredfare
Ansvar:redaktør: Monica Sund ; forfatter: Monica Sund, Heidi A. Grønsten, Sunniva Skuset
Forfatter:Sund, Monica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:74 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2080-3 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:42
Emneord:Naturfare / Skredfare / Slushflow / Snøsmelting / Sørpeskred / Varsling / Varsom
Geografiske emneord:Norge
Note:Foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Varsling av regional sørpeskredfare ble etablert som en operativ tjeneste under Jordskredvarslingen i NVE, i januar 2014. Metoden er utviklet ved NVE, ettersom det ikke fantes noen internasjonal metode eller standard. I motsetning til de fleste andre skred, starter sørpeskredene i relativt slakt terreng, men kan deretter bevege seg ned brattere terreng. Sørpeskred løses oftest ut i perioder med kraftig regn, og/eller intens snøsmelting
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_42.pdf