Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Plan for flomfarekartlegging 2021-2025
Ansvar:redaktør: Olianne Eikenæs ; forfattere: Olianne Eikenæs ... [et al.]
Forfatter:Eikenæs, Olianne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:18 s. + vedlegg - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2060-5 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:33
Emneord:Farekartlegging / Flom / Flomberegning / Flomsoner / Kartlegging
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Olianne Eikenæs, Monica Bakkan, Hallvard Berg, Camilla Meidell Roald
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Vedleggene blir jevnlig oppdatert og finnes her: https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/
Innhold:Sammendrag: Plan for flomfarekartlegging 2021-2025 viser hvilke typer kartlegging NVE vil utføre, og hvilke kartleggingsmetoder og kartverktøy vi prioriterer å utvikle i planperioden.

Det er definert tre innsatsområder for kartlegging av flomfare i planperioden. Planen omtaler hvorfor det er viktig å satse på det aktuelle området og hvilke ambisjonsnivå vi skal ha.

De tre innsatsområdene er:
 Utarbeide kartprodukt
 Innhente og presentere flomdata
 Utvikle veiledere for å kartlegge flomfare

Planen har fire vedlegg som viser:
1. Flomsoner som ikke har behov for oppdatering
2. Flomsoner som har behov for oppdatering
3. Flomsoner som pr. i dag ikke blir prioritert å oppdatere
4. Flomsoner med uavklart oppdateringsbehov
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_33.pdf
URL:https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/