Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal
Ansvar:forfatter: Kalle Kronholm
Forfatter:Kronholm, Kalle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[166] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1656-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2018:7
Emneord:Flomskred / Jordskred / Skredvind / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Gol kommune / Hemsedal kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte
områder i kommunene Gol og Hemsedal, Buskerud fylke.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_07.pdf