Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sluttrapport for grunnvannsundersøkelser i Jostedalen
Ansvar:Heidrun Kårstein
Forfatter:Kårstein, Heidrun
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:24 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Rapport ; 1996:4
Emneord:Grunnvann / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Jostedalen
Innhold:I forbindelse med regulering av Jostedøla har NVE - Hydrologisk avdeling hatt i oppdrag fra Statkraftverkene, senere Statkraft Engineering as, å utføre de konsesjonspålagte grunnvannsundersøkelser i Jostedalsvassdraget. Undersøkelsene startet i 1966 og ble avsluttet i 1992, bortsett fra et målepunkt som ble avsluttet i 1995. Undersøkelsene er fordelt på 6 forskjellige lokaliteter: Gaupne, Myklemyr, Fossøy, Sperle, Espe og Gjerde. De avsluttende grunnvannsundersøkelsene er beskrevet med kart, tekst og kurver.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_04.pdf