Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Naturfareforum : probabilitet og stabilitet
Ansvar:redaktør: Bjørn Kristoffer Dolva ; forfattere: Bjørn Kristoffer Dolva ... [et al.]
Forfatter:Dolva, Bjørn Kristoffer
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[416] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2013-1 / 1501-2832
Klassenummer:502.33(481) / 35:711.2/.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2020:9
Emneord:Geoteknikk / Klimaendringer / Naturfare / Naturhendelser / Sannsynlighetsberegning / Stabilitet
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Naturfareforum har gjennomført et seminar for å belyse muligheter og begrensninger knyttet til bruk av probabilistisk teori og metoder i geotekniske stabilitetsvurderinger/-beregninger. NGI har gjennomført arbeidet med grunnlagsdokumentasjonen, og inviterte deltakere har levert bidrag på bakgrunn av dette. Rapporten omfatter grunnlagsdokumentasjon, presentasjoner og refleksjoner i etterkant av seminaret
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_09.pdf