Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kart, bilder og skjemaer - resultater av erosjonskartlegging i Tanavassdraget : vedlegg til delrapport I i prosjektet: bevaring av Tana som en lakseelv i naturtilstand
Ansvar:Tharan Fergus og Eeva Rönkä (red.)...[et al.]
Forfatter:red.: Fergus, Tharan / Rönkä, Eeva / red.: Rönkä, Eeva
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:150 s. - kol. ill., kart
Klassenummer:627.5
Serie:NVE Rapport ; 2001:4
Emneord:Erosjon / Lakseelver / Regulering / Sedimenttransport
Geografiske emneord:Tana / Tanaelva
Note:Denne publikasjonen er et vedlegg til NVE Rapport 2001: 4 Erosjon og sedimenttransport i Tanaelva, delrapport I i prosjektet 'Bevaring av Tanaelva som en lakseelv i naturtilstand'. Det er kartlagt i alt 83 erosjonsstrekninger langs riksgrensen. Oversiktskart over alle kartlagte strekninger er også med i denne publikasjonen.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2001/rapport2001_04vedlegg.pdf