Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Implementering av EUs rammedirektiv for vannressurser : del 1. klimaendringer og magasineringsegenskaper for norske grunnvannsforekomster : del 2. brønner, grunnvannsuttak, influensområde og forsyningsområde
Ansvar:Panagiotis Dimakis
Forfatter:Dimakis, Panagiotis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:53 s. - ill., diagr., fig., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0654 / 1501-2832
Klassenummer:556.1/.5:[351.79:626/627(481) / 341.221.2:556.1/.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2007:21
Emneord:EUs vanndirektiv / Ferskvann / Grunnvann / Overflatevann / Vannressurser / Vannressursforvaltning
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten belyser vi problemene knyttet til å definere
uttaksgrenser for brønner i norske grunnvannsforekomster. Rapporten er delt i to
deler. I den første delen har vi utført flere nummeriske simuleringer som viser at
norske grunnvannsforekomter har en begrenset magasineringsevne og at de
reagerer raskt på klimaendringer. I den andre delen ser vi på hvordan en brønn
påvirker vannstanden og strømningsforholdene i en grunnvannsforekomst.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_21.pdf