Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Dale i Bergdalsvassdraget (061.Z)
Ansvar:forfatter: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:28 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1573-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2017:21
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Daleelva / Vaksdal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir resultatene av en flomberegning som skal danne grunnlaget for et evt. nytt flomsonekart for tettstedet Dale i Bergdalsvassdraget. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for nøkkelpunkter i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_21.pdf