Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forandringer på en bretunge i Dimdalen, Svartisen (159.80) : observasjoner og modellering
Ansvar:Jack Kohler
Forfatter:Kohler, Jack
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:12 s. - ill.
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Rapport ; 1997:20
Emneord:Bekkeinntak / Kraftutbygging / Massebalanse
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Breen i Dimdalen (159.80) er en liten vestlig utløper fra vestre Svartisen. Ett av bekkeinntakene (Bekk 11) til Statkrafts Svartisen kraftverk ligger i dag like foran brefronten. Brefronten har de siste årene kommet nærmere bekkeinntaket, og fortsatt brevekst vil kunne føre til at inntaket dekkes av breen. Denne rapporten handler om hvordan Dimdalsbreen vil utvikle seg i nær framtid. For å dokumentere de geometriske forandringene som har skjedd i de siste årene har vi brukt kart og terrengmodeller konstruert fra eksisterende flyfotografier. Terrengmodellene ble trukket fra hverandre for å lage kart over høydedifferanser. Disse kartene viser tydelige positive og negative høydedifferanser som beveger seg nedover breen fra år til år. Et stort negativt område nå ser ut til å være på vei nedover breen. Dette tyder på en kortvarig retrett innen kort tid. Frontposisjon er også estimert ut fra terrengmodellene og fra de tidligere kartene. Daglige meteorologiske data fra Bodø og Glomfjord er brukt i en graddag
smodell til å estimere likevektslinje-høyden (ELA) i området tilbake i tid. Frontposisjon og ELA data er brukt i en enkel lineær konvolusjonsligning-modell for å spå mulige framtidige brefrontsforandringer. Modelleringen indikerer at brefronten vil fortsette å rykke frem i de neste tiårene hvis ELA vil være mer eller mindre konstant eller om den synker, mens brefronten vil være stasjonær hvis ELA heves til det samme gjennomsnittlige nivået som på 80-tallet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_20.pdf