Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Studie av skilletemperatur for snø ved hjelp av samlokalisert snøpute, nedbør- og temperaturdata
Ansvar:Thomas Skaugen
Forfatter:Skaugen, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:11 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0337-4 / 1501-2832
Klassenummer:551.322
Serie:NVE Rapport ; 1998:11
Emneord:Skilletemperatur / Snø / Snøpute
Geografiske emneord:Norge
Note:Feil ISSN (0802-2569) oppgitt i publikasjonen
Innhold:Ved hjelp av samlokaliserte snøpute, nedbør- og temperaturdata er temperaturskiller for avløp og akkumulasjon av nedbør studert. Ved å anvende indikator variable kan sannsynligheten for akkumulering av nedbør (som snø) estimeres for forskjellige temperaturintervall. Det er vist at denne sannsynligheten, under visse forutsetninger, er lik fraksjon akkumulert nedbør for samme temperaturintervall. Disse resultatene kan få betydning for nedbør-avløpsmodellering, der tradisjonelle metoder anvender en fiksert skilletemperatur. Ved å bruke indikator variable får man en meget robust estimator som i liten grad er påvirket av de feilkilder som er vanlige ved målinger av snø.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_11.pdf