Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oppsummeringsdokument : endringer i beredskapsforskriften - krav til IKT-sikkerhet m.m. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Ida Mattsson Sperre og Henrik Johan Myhrer ; forfatter: Janne Hagen, Jon-Martin P. Storm, Hege Ulsberg
Forfatter:Hagen, Janne / Storm, Jon-Martin Pettersen / red.: Myhrer, Henrik Johan / red.: Sperre, Ida Mattsson / Ulsberg, Helge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[155] s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1767-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:92
Emneord:Beredskap / Energiforsyning / Forsyningssikkerhet / IKT-sikkerhet / Informasjonssikkerhet / Kraftforsyning / Produksjonsanlegg / Regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Beredskapsforskriften er en presisering av sikrings- og beredskapsplikten i energiloven. Forskriften inneholder en kombinasjon av funksjonsbaserte og overordnete krav, og mer detaljerte krav. Forskriften stiller krav som skal sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en sikker og effektiv måte ved ekstraordinære situasjoner. NVE er opptatt av at regelverket skal være så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_92.pdf