Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Landsomfattende mark- og grunnvannsnett : drift og formidling 2012
Ansvar:forfatter: Jonatan Haga
Forfatter:Haga, Jonatan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0900-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.07"2012"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:32
Emneord:Grunnvann / Hydrologi / Markvann / Målestasjoner / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har pr. mars 2013 et overvåkingsnett som består av 65
stasjoner (måleområder) med i alt 74 målepunkter hvor grunnvannsstand overvåkes. Markvannstilstanden overvåkes på 18 av stasjonene. I løpet av 2012 har 6 grunnvannstasjoner fått ny instrumentering. Det har blitt opprettet markvannstasjon på Kvarstaseter
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_32.pdf