Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Stjørdalselva : Erosjon, stabilitet og sikring
Ansvar:Edward Witczak; Mads Johnsen
Forfatter:Witczak, Edward / Johnsen, Mads
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 9
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:327 s. + 238 s. - ill.
Serie:NVE Rapport ; 2007:12
Emneord:Erosjon / Flom / Sikringstiltak
Geografiske emneord:Stjørdalselva
Note:Revisjon av NVEs tilstandsrapport (2002:5) på oppdrag fra NTE.
Innhold:Den oppdaterte rapporten 2007 beskriver erosjonsforholdene i Stjørdalselva og
foreslår sikringstiltak på strekninger slik det ble vurdert i 2002 og 2997 (revisjon).
Den aktuelle strekningen går fra Nustadfossen ved Meråker sentrum og ned til
utløpet av Stjørdalselva i Trondheimsfjorden, en strekning på ca 45 km.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Del 1TilgjengeligNVERMHylle 9
Del 2TilgjengeligNVERMHylle 9
Vurdering: