Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegninger for Fedaelva, Kvinesdal kommune, Vest-Agder (025.3A1) : revisjon av rapport 28-13
Ansvar:forfatter: Per Alve Glad
Forfatter:Glad, Per Alve
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:12 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0934-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(482.3)
Serie:NVE Rapport ; 2013:63
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Fedaelva / Kvinesdal kommune
Note:Revidert utgave av NVE Rapport 2013:28
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført flomberegning for Fedaelva i Kvinesdal kommune i
Vest-Agder. Middelflom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år er beregnet. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til forventede klimaendringer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_63.pdf