Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011
Ansvar:redaktør: Arthur Gjengstø ; forfatter: Ingvild Vaggen Malvik ...[et al.]
Forfatter:Malvik, Ingvild Vaggen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:27 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0780-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.315:551.55(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:3
Emneord:Kraftforsyning / Kraftsystemer / Strømbrudd / Uvær
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ingvild Vaggen Malvik, karstein Brekke, Nils Martin Espegren, Frank
Skapalen og Sverre Sivertsen
Innhold:Sammendrag: Ekstremværet Dagmar rammet Norge hardt 1. juledag og natt til 2.
juledag 2011. I underkant av 421 000 kunder var uten strømforsyning i mer enn
time. Over 35 000 kunder var uten strøm i mer enn 24 timer, og over 10 000
kunder i mer enn 48 timer. Verst rammet var fylkene Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal. Hovedårsaken til strømbruddene – og at de ble så langvarige – skyldtes
at nettet samlet sett ikke tålte påkjenningen fra ekstremværet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_03.pdf