Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Jord- og sørpeskred i Sør-Norge mai 2013
Ansvar:forfattere: Monica Sund
Forfatter:Sund, Monica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:32 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1004-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54(481-13)
Serie:NVE Rapport ; 2014:52
Emneord:Flom / Nedbør / Skred / Snøsmelting / Vannføringer
Geografiske emneord:Sør-Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I perioden 16. mai til 2. juni 2013 førte intens snøsmelting og mye nedbør til stor flom og mange skredhendelser i Sør-Norge. Flom og jordskred gjorde at mange veier i området ble stengt og medførte store skader på bebyggelse og annen infrastruktur
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_52.pdf