Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning : naturfareprosjektet : delprosjekt 4 overvåkning og varsling
Ansvar:forfattere: T. Oppikofer
Forfatter:Oppikofer, Thierry
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:71 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1203-7 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:[624.131.5:535.374
Serie:NVE Rapport ; 2016:13
Emneord:Beredskap / Kartlegging / Laser / Overvåking / Varsling
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Fem testområder er målt gjentatte ganger med bakkebasert
laserscanner for å avdekke terrengendringer, og for å illustrere metodens bruksområder. I prosjektet er det avdekt steinsprang, løsmasseskred og deformasjoner av større fjellparti. Rapporten belyser bakkebasert laserscanning som en mangesidig metode for skredovervåking og metodens fordeler og begrensninger kommer godt frem
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_13.pdf