Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Høyanger kommune
Ansvar:redaktør: Andrea Taurisano ; forfattere: Andrea Taurisano ... [et al.]
Forfatter:Taurisano, Andrea
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:34 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2014:60
Emneord:Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinskred / Steinsprang
Geografiske emneord:Høyanger kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Terje H. Bargel, Yngve Midtun, Lena Rubensdotter, Kari Sletten, Andrea Taurisano, Jaran Wasrud og Freddy Yugsi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte
områder i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane fylke
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_60.pdf