Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomforhold i Nord-Norge
Ansvar:forfatter: Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:49 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0693-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(481-17)
Serie:NVE Rapport ; 2009:11
Emneord:Flomforhold / Flomfrekvenser / Hypsografiske kurver
Geografiske emneord:Nord-Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammenddrag: Flommenes fordeling i tid gjennom året og deres relative størrelse er
fremstilt grafisk for ca. 70 vannføringsstasjoner i uregulerte små og mellomstore
elver og for drøyt 9 vannføringsstasjoner i store elver, alle i Nord-Norge. I tillegg er
hypsografiske kurver vist og noen viktige feltparametrer listet opp for stasjonene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_11.pdf