Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomberegning for Eidfjordvassdraget
Ansvar:forfatter: Ann-Live Øye Leine
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:44 s. - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-2241-8
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2022:26
Emneord:Flomberegning / Kulminasjonsvannføring
Geografiske emneord:Bjoreio / Eidfjordvassdraget / Eio / Hordaland / Veig
Note:Har bibliografi
Foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er en revisjon av flomberegningen som ble utført i forbindelse med flomsonekartlegging av flomutsatt elvestrekninger i Eidfjordvassdraget i Eidfjord kommune i Vestland fylke, dokumentert i NVE rapport 1-2005 «Flomberegning for Eidfjordvassdraget (050.Z)». Utvalgte flommer med gjentaksintervall opptil 1000 år er beregnet for tre punker, hhv. Bjoreio, Veig og Eidfjordvatnet/Eio. I tillegg er flomverdiene justert i forhold til ventede klimaendringer
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_26.pdf