Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bioenergipotensialet i industrielt avfall
Ansvar:redaktører: Håvard Hamnaberg og Karen Nybakke ; forfatter: Multiconsult AS ved Øystein Holm, Stig Jarstein, Birgitte Ramm
Forfatter:Holm, Øystein / Jarstein, Stig / red.: Hamnaberg, Håvard / red.: Nybakke, Karen / Ramm, Birgitte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:38 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0885-6 / 1501-2832
Klassenummer:620.95:628.54.002.8(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:17
Emneord:Avfallsbehandling / Bioenergi / Industri
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Av nesten 2 millioner tonn industrielt avfall i 2010 stammer 60
prosent fra fornybare biologiske kilder som skog og animalske produkter. Denne biologisk nedbrytbare delen av avfallet, her forkortet til bio-basert avfall, kan benyttes som bioenergi og tilsvarer en energimengde på 2,8 TWh. Potensialet for ytterligere utnyttelse av bio-basert avfall, og som i dag går til deponi, er anslått til omtrent 90 GWh. Potensialet fra øvrig avfallsressurser, som ikke går til deponi, er omtrent 80-90 GWh
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_17.pdf