Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Ny forskrift om energiutredninger : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Christina Kvamme ; forfatter: Christina Kvamme ... [et al.]
Forfatter:Kvamme, Christina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:63 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0853-5 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2012:65
Emneord:Energiplanlegging / Forskrifter / Kraftsystemplanlegging
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Christina Kvamme, Ingrid Endresen Haukeli, Erlend Sandnes, Lasse Vannebo og Anne Sofie Risnes
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: NVEs høringsdokument nr 4-2012 ”Forslag til ny forskrift om energiutredninger” ble sendt på høring 29.6.2012. Høringsfristen var 1.10.2012.
NVE har mottatt 30 høringsuttalelser. NVE har gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene. For å synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette dokumentet oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene. Ny forskrift om energiutredninger vil tre i kraft fra 1.1.2013
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_65.pdf